Melechov

Melechov - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 23-12 Ledeč nad Sázavou, vydal Český geologický ústav, 1992, redaktor listu P. Štěpánek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 8 – žilný křemen; 12 – moldanubický pluton: středně zrnitý, porfyrický, biotit-muskovitický granit (typ Stvořidla); 13 – moldanubický pluton: hrubozrnný biotit-muskovitický granit (typ Melechov);
14 – moldanubický pluton: středně zrnitý biotit muskovitický granit (typ Kouty); 15 – moldanubický pluton: jemnozrnný muskovit-biotitický granit (typ Lipnice); 32 – moldanubikum: biotitická a sillimanit-biotitická a dvojslídná pararula.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce