Melechov

Melechov - sklaní mísy na vrcholu Čertova kamene

Foto 16. Ve vrcholové části najdeme doklady intenzivního zvětrávání - dvě velké skalní mísy s počínající tvorbou odtokového žlábku. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce