Melechov

Melechov - stavba granitu melechovského typu

Foto 14. Biotit-muskovitový granit melechovského typu je středně až hrubě zrnitý se všesměrnou texturou. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce