Malenice

Malenice - etážový lom v moldanubických rulách

Foto 4. Etážové lomy v údolí řeky Volyňky jsou založeny v biotitových rulách moldanubika. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce