Malenice

Malenice - ostrý kontakt mezi biotitovým granitem a rulou

Foto 31. Ostrý kontakt mezi leukokratním biotitovým granitem eisgarnského typu a migmatitizovanou rulou. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce