Malenice

Malenice - biotitový granit tvořící pně a žíly v rulách

Foto 26. Drobně zrnitý leukokratní biotitový granit eisgarnského typu, místy s turmalínem. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce