Malé Svatoňovice - Žaltman

ostrá hranice mezi slepenci a arkózami

Foto 7. Mezi slepenci a žaltmanskými arkózami nejdeme obvykle ostrou hranici nebo rychlý přechod. Stav 17.4.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce