Malé Svatoňovice - Žaltman

polohy slepenců v okolí Žaltmanu

Foto 5. Polohy slepenců jsou v okolí Žaltmanu plošně velmi stálé, místy přechází ostře do arkóz. Stav 17.4.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce