Malé Svatoňovice - Žaltman

výchozy slepenců na Žaltmanu

Foto 2. Výchozy slepenců jíveckých vrstev na hřebenu Jestřebích hor v okolí Žaltmanu. Stav 17.4.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce