Malé Svatoňovice - Žaltman

polohy valounů v žaltmanských arkózách

Foto 13. Polohy větších valounů křemene v žaltmanských arkózách jsou často pravidelně uspořádané do vrstev. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce