Malé Svatoňovice - Žaltman

lavicovitá stavba žaltmanských arkóz

Foto 12. Typická lavicovitá stavba žaltmanských arkóz, v nadloží polohy slepenců. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce