Lišov

Lišov - geologická mapa list České Budějovice

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 32-22 České Budějovice. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1986, redaktor listu J. Slabý. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – deluviofluviální sedimenty; 4 – deluviální sedimenty; 6 – spraše a sprašové hlíny; 23 – křída, klikovské souvrství: bělošedé kaolinické pískovce; 50 – moldanubikum: granát-biotitický granulit a granulitická rula; 51 – moldanubikum: pyroxenický granulit; 53 – moldanubikum: biotitický migmatit flebit-stromatitového typu.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce