Lišov

Lišov - zbytky lomových stěn v granulitu

Foto 5. Základním horninovým typem lišovského tělesa je tmavý pyroxenový granulit. Stav 27.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce