Lišov

Lišov - nivelační bod Locus perennis

Foto 3. Základní nivelační bod Lucus perennis je vybudován ne pevném skalním podloží, které je tvořeno lišovským granulitem. Stav 27.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce