Lišov

Lišov - opuštěný lom s nivelačním bodem

Foto 2. Prostranství dávno opuštěného a později aplanovaného lomu u Lišova, kde najdeme základní nivelační bod Lucus perennis. Stav 27.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce