Lipnice nad Sázavou

Lipnice - stavba melechovského masivu

Obrázek 1. Schematická mapka melechovského masivu podle Breitera a Sulovského (2005).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce