Lipnice nad Sázavou

Lipnice - geologická mapa list Havlíčkův Brod

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 23-21 Havlíčkův Brod, vydal Český geologický ústav, 1995, redaktor listu P. Štěpánek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – deluviofluviální sedimenty; 15 – moldanubický pluton: leukokratní muskovitický až muskovit-biotitický granit; 18 – moldanubický pluton: jemnozrnný až středně zrnitý muskovit-biotitický až biotit-muskovitický granit typ Mrákotín nebo Lipnice; 27 – moldanubikum: hrubozrnný biotit-cordieritický migmatit nebulitického typu.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce