Lipnice nad Sázavou

Lipnice - opuštěný lom a přístupová cesta

Foto 8. Přístupová cesta do opuštěného lomu je v lese velmi zašlá, v těsné blízkosti lomu je asfaltovaná. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce