Lipnice nad Sázavou

Lipnice - textura dvojslídného granitu typ Lipnice

Foto 19. Dvojslídný granit typu Lipnice je světle namodralá hornina s jemně až středně zrnitou, všesměrnou texturou. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce