Lipnice nad Sázavou

Lipnice - dvojslídné granity melechovského masivu

Foto 12. V lomu jsou zastoupeny horniny moldanubického plutonu - melechovského masivu. Jedná se o dvojslídné granity. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce