Libodřice

Libodřice - turistická mapa

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 42 Kolínsko a Kutnohorsko (sektor B2), vydala TRASA spol. s r. o. v roce 2002, web: http://trasa.cz. © Klub český turistů.

Červeným bodem je označen vstup do lomu.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce