Libodřice

Libodřice - textura masivního amfibolitu

Foto 6. Textura masivního typu amfibolitu kutnohorského krystalinika z lomu u Libodřic. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce