Libodřice

Libodřice - jámový etážový lom

Foto 4. Jámový etážový lom v amfibolitech kutnohorského krystalinika u Libodřic. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce