Libodřice

Libodřice - mineralizace na alpské paragenezi

Foto 23. Výplň pukliny alpského typu je tvořena kalcitem, jemnozrnným agregátem chloritu a stébelnatými agregáty klinozoisitu. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce