Libodřice

Libodřice - mineralizace na alpské paragenezi

Foto 21. Žíla s mineralizací alpského typu proráží alterovaným amfibolitem. Kromě křemen-živcového lemu (pegmatitová fáze?) obsahuje krystaly živce a zbytek prostoru vyplňuje jemnozrnný agregát chloritu. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce