Libodřice

Libodřice - struktura porfyritové žíly

Foto 19. Těleso amfibolitů je proráženo metaporfyritovými žilami různé mocnosti. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce