Libodřice

Libodřice - tektonické poruchy v amfibolitu

Foto 17. Postmetamorfní křehký deformace páskovaného amfibolitu kutnohorského krystalinika. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce