Libodřice

Libodřice - mikrofotografie epidotu

Foto 14. Krystaly epidotu ve světle zelené poloze páskovaného amfibolitu, polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce