Libodřice

Foto 13. Textura páskovaného typu amfibolitu kutnohorského krystalinika, světle zelené polohy jsou tvořeny epidotem a podružným plagioklasem. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce