Libodřice

Libodřice - textura granátového amfibolitu

Foto 10. Textura granátického typu amfibolitu kutnohorského krystalinika, granáty tvoří porfyroblasty do velikosti 5 mm. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce