Křižanovice

Křižanovice - defilé výchozů u hráze přehrady

Foto 2. Defilé výchozů leukokratní křižanovické žuly těsně za hrází přehrady. Stav 9.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce