Křižanovice

Křižanovice - výchozy granitu v chráněném území Krkanka

Foto 13. Výchozy křižanovického granitu nad údolím řeky Chrudimky v chráněném území Krkanka. Stav 9.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce