Křižanovice

Křižanovice - stvaba a červená barva křižanovického granitu

Foto 12. Červenošedá barva a rovnoměrně zrnitá textura křižanovického granitu, převažují světlé minerály, tmavá zrna jsou tvořena biotitem. Stav 9.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce