Královec

Královec - laminární stavba ryolitu

Foto 16. Laminární stavba celistvého až jemně zrnitého ryolitu, místy zvýrazněný trhlinami, které mohou být vyplněny křemenem a živci. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce