Královec

Královec - textura porfyrického ryodacitu

Foto 13. Textura porfyrického ryodacitu. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce