Královec

Královec - textura velmi jemnozrnného ryolitu

Foto 11. Textura velmi jemnozrnného ryolitu. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce