Kožlany

Kožlany - schéma pláště čistecko-jesenického masivu

Obrázek 1. Výskyty drobných satelitních pňů intruziv (hvězdičkami) v plášti čistecko-jesenického masivu (podle Fediuka, Fediukové 1988). Vysvětlivky: Ks – Kosobody, Pt – Petrovice, Ml – Mladotice, Pl – Plasy, Hv – Holý vrch, Kž – Kožlany. 1 – granitoidy čistecko-jesenického masivu, 2 – permokarbonské sedimenty, 3 – barrandienské svrchní proterozoikum.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce