Kožlany

Kožlany - přístupová cesta

Foto 6. Cesta do lomu těsně před vstupem vede kolem starého židovského hřbitova (vlevo vzadu). Stav 20. 9. 2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce