Kožlany

Kožlany - přístupová cesta

Foto 5. Přístupová cesta od obce Kožlany vede po štěrkové polní cestě a v těchto místech je třeba odbočit vlevo a pokračovat asi 250 m. Stav 20. 9. 2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce