Kožlany

Kožlany - xenolity v porfyrickém křemenném dioritu

Foto 26. Xenolity v porfyrickém křemenném dioritu. Stav 20. 9. 2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce