Kožlany

Kožlany - žilný doprovod leukogranitoidů

Foto 18. Běžnou součástí kožlanského pně je žilný doprovod leukogranitoidních hornin. Stav 20. 9. 2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce