Kožlany

Kožlany - porfyrické křemenné diority

Foto 13. Nejrozšířenější horninou kožlanského pně jsou porfyrické křemenné diority. Stav 20. 9. 2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce