Kožlany

Kožlany - stejnoměrně zrnité křemenné diority

Foto 12. Struktura stejnoměrně zrnitých křemenných dioritů, které jsou na lokalitě méně zastoupeným typem. Stav 20. 9. 2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce