Koterov u Plzně

Koterov - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-33 Plzeň, vydal Český geologický ústav, 1994, redaktor listu J. Mašek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – deluviofluviální a fluviální písčitohlinité, jílovitopísčité a jílovitokamenité sedimenty; 4 – pleistocén: deluviální hlinitokamenité a hlinitopísčité sedimenty, 7 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny, 9 – pleistocén: fluviální písčité štěrky, 13 – pliocén: fluviální jílovitopísčité štěrky, 38 – kralupsko-zbraslavské skupina: sedimenty se skluzovými závalky, 42 - vápence, 43 – metabazalt, metatuf (spilit).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce