Koterov u Plzně

Koterov - přístupová cesta do lomu

Foto 9. Opuštěný etážový lom u dálnice Praha - Plzeň, přístupová cesta do spodního patra lomu. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce