Koterov u Plzně

Koterov - přístupová cesta

Foto 8. Opuštěný etážový lom u dálnice Praha - Plzeň, přístupová cesta z asfaltové komunikace - vlevo vede cesta do spodního patra, vpravo lze vystoupat do vyšších pater lomu. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce