Koterov u Plzně

Koterov - opuštěný lom u dálnice

Foto 6. Opuštěný etážový lom u dálnice Praha - Plzeň, založený ve spilitech kralupsko-zbraslavské skupiny proterozoika Barrandienu. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce