Koterov u Plzně

Koterov - žilky kalcitu ve spilitech

Foto 32. Některé partie spilitů jsou proniknuty karbonátovými žilkami až několik centimetrů mocnými. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce