Koterov u Plzně

Koterov - kalcit na puklinách spilitů

Foto 28. Na puklinách spilitů se objevují povlaky kalcitu. Místy se vytváří až žilky s drúzami klencových krystalů. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce