Koterov u Plzně

Koterov - kalcit na puklinách

Foto 25. Na puklinách spilitů se objevují povlaky nebo i krystalovaný kalcit. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce